Begraafplaatsen

Er zijn verschillende mogelijkheden van asbestemmingen:

Bijzetten van een asbus in een urnennis

 • Op de begraafplaatsen van Bussum, Muiden en Muiderberg is een urnenmuur met urnennissen aanwezig die voor bepaalde tijd worden uitgegeven. De periode daarvoor is tussen de 10 en 25 jaar.
 • In een urnennis kan de as van 2 overledenen worden bijgezet.
 • De urnennis wordt op naam van een rechthebbende gezet. Dit is vaak een familielid. De rechthebbende is het aanspreekpunt voor de begraafplaats en bepaalt wie in de nis bijgezet mag worden. Ook kan de rechthebbende de grafrechten te verlengen wanneer deze verlopen.
 • Het grafrecht is overdraagbaar. Bijvoorbeeld aan een ander familielid.
 • U kunt een urnennis uitzoeken en alvast reserveren.
 • Aan de voorzijde van de nis kan de familie een gedenkplaat plaatsen.

Bijzetten van een asbus in een urnengraf

 • Op de begraafplaatsen zijn verschillende plekken waar nabestaanden de as in een urnengraf kunnen begraven. Deze urnengraven worden voor bepaalde tijd, 10, 15, 20, 25 jaar uitgegeven. Dat heet grafrecht
 • In een urnengraf kan de as van 2 overledenen worden bijgezet
 • Het graf wordt op naam van een “rechthebbende” gezet. Dit is vaak een familielid. De rechthebbende is het aanspreekpunt voor de begraafplaats. Deze persoon bepaalt wie in het graf begraven mogen worden en heeft het recht om als het grafrecht verloopt deze rechten te verlengen
 • Het grafrecht is overdraagbaar aan bijvoorbeeld een ander familielid
 • De mogelijkheid bestaat om een urnengraf uit te zoeken of al te reserveren
 • Op het graf mogen de nabestaanden een grafmonument plaatsen

Bijzetten van een asbus in een bestaand graf

 • Nabestaanden die rechthebbende zijn van een particulier graf, hebben de mogelijkheid om 2 urnen in het graf te begraven

Het verstrooien van as op een bestaand graf

 • Nabestaanden die rechthebbende zijn van een particulier graf, hebben de mogelijkheid om de as van 1 overledene in het graf te verstrooien

Het verstrooien van de as op een strooiveld

 • In de urnentuin van de begraafplaats is een algemeen verstrooiveld aanwezig. Hier kunnen de nabestaanden de as van hun dierbaren verstrooien. Bij het verstrooiveld bevindt zich een gedenkzuil waar een plaatje met de naam van de overledene kan worden bevestigd

Gedenkplaatjes

U kunt een gedenkplaatje laten plaatsen op een van de herinneringsmonumenten. Een plek om iemand te gedenken. Dat kan bij:

 • Nieuw Valkeveen Naarden
 • Algemene Begraafplaats Bussum