Begraafplaatsen

Soorten en typen graven

Er zijn verschillende soorten graven. Zo kunt u kiezen voor een klassiek graf met een grafmonument, maar kunt u ook kiezen voor een natuurgraf zonder monument.

Een algemeen graf

In een algemeen graf worden meer personen bij elkaar begraven. Deze mensen hebben geen onderlinge relatie tot elkaar. Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een termijn van 10 jaar. Het is niet mogelijk om de uitgiftetermijn te verlengen. Ook is het is niet mogelijk om een algemeen graf uit te zoeken. Een algemeen graf is te herkennen aan de grafbedekking die bestaat uit de kleine gedenkstenen van de overledenen.

Een particulier graf

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

 • In een particulier graf kunnen 3 overledenen en de as van 2 personen worden begraven. Uitzondering: begraafplaats Muiden: Hier kunnen 2 overledenen en de as van 2 personen worden begraven.
 • Op de begraafplaats in Nieuw Valkeveen worden ook “dubbele” particulier graven uitgegeven. In deze graven bestaat de mogelijkheid om 6 overledenen en de as van 4 personen te begraven.

Particulier natuurgraf

In een particulier natuurgraf mag 1 persoon worden begraven. Een natuurgraf wordt uitgegeven voor een termijn van 50 jaar. De mogelijkheid bestaat om na afloop van deze termijn de grafrechten te verlengen. Bij het begraven wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen . Als herinnering kan een boomschijf met inscriptie op het graf worden neergelegd. Dit verzorgt de begraafplaats voor u. Het graf wordt weer opgenomen in de natuur.

Kindergraven

Voor het begraven en herdenken van kinderen zijn op de meeste begraafplaatsen speciale plekken voor kindergraven; een kinderhofje waar u in alle rust bij het graf kunt zijn. Het kinderhofje kan ook een plek zijn om contact te leggen met lotgenoten.

Op begraafplaats Bussum en Nieuw Valkeveen zijn er ook speciale grafplekjes voor kindjes die in de 1e 24 weken van de zwangerschap zijn geboren. Naast een grafje kunt u ook voor een glazen plaatje in het herdenkingsmonument kiezen. U kunt hier een eigen (korte) tekst op laten plaatsen.

Typen graven

Er zijn verschillende soorten graven in gemeente Gooise Meren:

 • Zandgraf
 • Keldergraf
 • Kindergraf
 • Foetusgraf
 • Natuurlijk begraven zoals natuur- of groen begraven

As bewaren of verstrooien

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden van asbestemmingen:

 • Bijzetten van een asbus in een urnennis
 • Bijzetten van een asbus in een urnenzuil
 • Bijzetten van een asbus in een urnengraf
 • Bijzetten van een asbus in een bestaand graf
 • Het verstrooien van as op een bestaand graf
 • Het verstrooien van de as op een strooiveld

Meer uitleg over as bewaren of verstrooien.

Gedenkplaatjes

U kunt een gedenkplaatje laten plaatsen op een van de herinneringsmonumenten. Een plek om iemand te gedenken. Dat kan bij:

 • Nieuw Valkeveen Naarden
 • Algemene Begraafplaats Bussum