Begraafplaatsen

Veelgestelde vragen

Een uitvaart regelen

Wat moet ik regelen als iemand is overleden?

 • Neem contact op met een begrafenisondernemer of een uitvaartverzorger. Zij nemen u veel werk uit handen
 • Bekijk de checklist van de rijksoverheid

Hoe kan ik bloemen laten bezorgen bij een uitvaart?

Bloemen kunnen uitsluitend enkele uren voorafgaand aan de uitvaart op de begraafplaats worden bezorgd. De begrafenisondernemer helpt u meestal om dit te regelen.

Hoeveel mensen kunnen in de aula?

Gemeente Gooise Meren heeft twee aula’s:

 • Aula Begraafplaats Nieuw Valkeveen Naarden
  Deze aula heeft maximaal 40 zitplaatsen, en er is ook ruimte voor staanplaatsen.
 • Aula Algemene Begraafplaats Bussum
  Deze aula heeft 85 zitplaatsen, en er is ook ruimte voor staanplaatsen.

Er zijn ook aula's in Muiden en Muiderberg. Deze zijn in eigendom van een uitvaartonderneming.

Is er een muziekinstallatie in de aula en hoe kan ik de muziek aanleveren?

De aula’s in Nieuw Valkeveen en Bussum hebben beide de mogelijkheid van audio en beeld. Muziek kan worden afgespeeld via CD of USB (mp3). Via een HDMI-aansluiting in de aula’s kunnen beeld en geluid kan worden afgespeeld

Hoe kunnen we een tijdstip vastleggen/boeken?

Om een tijdstip te boeken neemt u, of de begrafenisondernemer, contact op met de begraafplaatsadministratie. U kunt de begraafplaatsadministratie bereiken via telefoon op 035 20 70 000, of via e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl.

Een graf kopen

Hoe vind ik een bestaand graf op de begraafplaats?

Op de begraafplaats zelf

Bij de ingang van de begraafplaatsen hangt een plattegrond van de begraafplaats, daarnaast is het altijd mogelijk om een medewerker op de begraafplaats aan te spreken.

Vooraf

Wilt u van tevoren weten waar een graf precies is? Neem contact op met de begraafplaatsadministratie. Zij helpen u graag verder. U kunt de begraafplaatsadministratie bereiken via telefoon 035 20 70 000, e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl.

Wanneer staat een graf op mijn naam?

Een graf staat op naam van de persoon die betaalt voor het graf. Meestal is dit een nabestaande of familielid van de overledene. Deze beslist wat er met het graf gebeurt en wie er nog meer mag worden bijgezet (geplaatst). Deze persoon is ook de contactpersoon voor de gemeente. Dit wordt ook wel de rechthebbende genoemd. Heeft u vragen over een graf dat op uw naam staat? Bel of mail de begraafplaatsadministratie. Telefoon: 035 20 70 000, e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl.

Wilt u meer weten over de regels rondom het beheer van een graf? Lees dan de Verordening op het beheer en gebruikt van de gemeentelijke begraafplaatsen en de uitvoeringsbesluiten.

Kan ik afstand doen van een graf?

Ja, dat kan. Wel moet u er rekening mee houden dat er een periode van 10 jaar na de laatste begraving is, waarbinnen een graf niet geruimd mag worden. Dat heet een grafrusttermijn. Is de termijn voorbij? Dan kan de rechthebbende afstand doen van het graf. Wilt u afstand doen van een graf? Vul dan dit formulier in, en stuur het op naar de begraafplaatsadministratie.

Waar zijn nog graven beschikbaar?

Op bijna alle begraafplaatsen zijn nog graven beschikbaar, maar niet altijd alle soorten. Neem voor meer informatie contact op met de begraafplaatsadministratie. U kunt de begraafplaatsadministratie bereiken via telefoon 035 20 70 000, e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl.

Is een bijzetting in ons familiegraf mogelijk?

Wilt u weten of u iemand kunt laten bijzetten in het graf van uw familie? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie. U kunt de begraafplaatsadministratie bereiken via telefoon 035 20 70 000, e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl.

Er staat een bordje bij het graf. Waarom is dat?

Soms zoekt de begraafplaats contact met de rechthebbende van een graf. Lukt dat niet per post? Dan wordt er een bordje geplaatst. Dat gebeurt bijvoorbeeld in deze gevallen:

 • Wanneer een graf wordt geruimd
  Minimaal 1 jaar vóór het ruimen van het graf krijgen nabestaanden een brief
 • Wanneer er een probleem is met een grafmonument
 • Wanneer er een probleem is met het innen van onderhoudsgeld
 • Wanneer een rechthebbende is overleden, en er geen nieuwe rechthebbende is gemeld

Stond er een bordje bij het graf waar u rechthebbende van bent? Bel of mail ons dan. U kunt ons bereiken via telefoon 035 20 70 000, e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl.

Wat voor grafbedekking mag ik aanbrengen op het graf?

Alles wat op het liggende gedeelte van het graf zit, noemen we grafbedekking. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een dekplaat, steentjes, en plantjes. Soms zijn er regels over de ondergrond. Zo moet een steen vaak op een ondergrond van beton worden gezet. Lees hier de regels rondom grafbedekking.

Kan ik een graf reserveren?

Ja dit kan. Voor de begraafplaatsen in Bussum en Naarden kunt u voor een periode 5 jaar een graf reserveren. Na deze periode kunt u de reservering altijd verlengen. Wilt u een kijkje te nemen op één van onze begraafplaatsen? Maak een afspraak met de begraafplaatsadministratie. U kunt ons bereiken via telefoon 035 20 70 000of e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl. Een rondleiding over de begraafplaats kost € 80,=.
Op de begraafplaatsen in Muiden en Muiderberg kunt u geen graf reserveren. Deze worden op volgorde uitgegeven.

Voor hoe lang wordt een graf uitgegeven, en kan ik die termijn verlengen?

Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van minimaal 10 en maximaal 50 jaar. Hiervoor betaalt u grafrechten.

Verlengen

Het is altijd mogelijk om de grafrechten van een particulier graf te verlengen. U (de rechthebbende) ontvangt hiervoor 1 jaar voordat de periode afloopt een brief van de gemeente. Bekijk ook:

Wanneer wordt een graf geruimd?

Algemene graven worden na 10 jaar geruimd. Het ruimen kondigt de gemeente aan via een brief of via borden bij de graven. Alle informatie over het ruimen van graven kunt u lezen op de website van Gemeente Gooise Meren.

Kan ik iemand anders aanwijzen als rechthebbende?

Wilt u de grafrechten aan een ander persoon geven? Dat kan. Regel dit met de begraafplaats. U kunt de begraafplaatsadministratie bereiken via telefoon 035 20 70 000, e-mail begraafplaats@gooisemeren.nl. Zij zullen u ook vragen om dit formulier in te vullen.

De rechthebbende van het graf is overleden, wat nu?

Bij het overlijden van de rechthebbende van het particulier graf wordt het graf meteen overgeschreven. De regels daarover staan in de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de administratie. Zij zullen u vragen om dit formulier in te vullen.

As bewaren of verstrooien

Waar kan ik as laten plaatsen?

U kunt as op een plek laten plaatsen in een asbus, urnengraf, particulier graf, columbarium, urnenzuil, of laten verstrooien. Er zijn veel dingen mogelijk. Bijvoorbeeld:

As plaatsen

 • As plaatsen in een urnen-nis, zoals in Bussum, een columbarium zoals op de Nieuw Rooms-Katholieke begraafplaats Bussum, of urnenmuur zoals in Muiden
  U kunt op bijna alle begraafplaatsen een asbus in een speciale urnen-nis laten plaatsen. Dit kan alleen niet op de Oud Rooms-Katholieke begraafplaats Bussum en de Oude begraafplaats Naarden
 • As plaatsen in een urnengraf, ook wel urnentuintje genoemd
  Een urnengraf is een klein graf. Hierin wordt de bus met as begraven. Een urnengraf is op bijna elke begraafplaats mogelijk, behalve op de Oude begraafplaats Naarden en de Oude Roomskatholieke begraafplaats Bussum
 • As plaatsen in een urnenzuil
  Een urnenzuil is een zuil waarin het as wordt bewaard. U kunt het vergelijken met een grote urn. Dit kan alleen op begraafplaats Nieuw Valkeveen
 • Het bijzetten van een asbus in een bestaand graf
  In een particulier graf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet

As verstrooien

 • Het verstrooien van de as op een strooiveld
  Alleen op Algemene begraafplaats Bussum en Nieuw Valkeveen Naarden
 • Het verstrooien van as op een bestaand graf
  Dit mag op alle begraafplaatsen, maar niet op graven met een grafkelder

Mag ik overal in de gemeente Gooise Meren de as verstrooien?

U mag as verstrooien in de openbare ruimte, dus bijvoorbeeld op groenstroken van de gemeente. De gemeente is eigenaar van deze gronden. U mag geen as verstrooien op paden en wegen. Voor gronden met een andere eigenaar dan de gemeente heeft u toestemming nodig. Wilt u bijvoorbeeld as verstrooien op de vestingwallen in Naarden-Vesting? Dan moet u contact opnemen met Stichting Monumenten Bezit (SMB).

Kosten

Wat kost een uitvaart?

De kosten zijn afhankelijk van de wensen die u als nabestaande heeft.
Neem contact opnemen met een uitvaartverzorger of begrafenisondernemer. Zij kunnen voor u de mogelijkheden en de kosten van een uitvaart op een rijtje zetten.

Wat kost een graf?

De kosten van een graf zijn van een paar zaken afhankelijk:

 • Hoe lang wilt u het graf huren of kopen (grafrechten)
 • De werkzaamheden die bij het begraven komen kijken (begraafrecht)
 • De kosten van het onderhoud van het graf (onderhoudskosten)

Alle kosten staat op de website van gemeente Gooise Meren:

 

Kan ik een graf huren of moet ik een graf kopen?

U huurt voor een bepaalde periode een particulier graf. Dit worden ook wel grafrechten genoemd. 
Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van minimaal 10 en maximaal 50 jaar.

Staat uw vraag er niet bij?

U kunt altijd contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van gemeente Gooise Meren. Wij nemen de tijd voor u. U kunt ons tijdens kantoortijden bellen op 035 207 00 00.

Buiten kantoortijden kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.